Aktivity

rainbow

Účasť na Workshope a v tanečnej súťaži v Hip-hope „Za hranicami pohybu“ v Akadémii tanca v Nitre.

Na pozvanie Akadémie tanca v Nitre sa sedem detí zúčastnilo tanečného workshopu.

Po príchode do tanečnej školy nás na recepcii privítala manažérka centra Ing. Foltýnová. Deťom predstavila program workshopu a pozvala ich na battle- súťaž v hip-hopovom tanci. Popri prehliadke priestorov tanečnej akadémie trpezlivo odpovedala na otázky detí.

Workshop začal krátko po predstavení. Deti učili tancovať inštruktori Akadémie tanca. Workshop bol zavŕšený battle- súťažou medzi deťmi zo zúčastnených detských domovov. Víťazi battle postúpili ako zástupcovia detských domovov do súťaže „Za hranicami pohybu“ Jedným s výhercov bol náš Jožko Griga..

Po obede sme sa presunuli do priestorov základnej školy ,kde sa už začínala tanečná battle súťaž „Za hranicami pohybu“. Registrovaných súťažiacich bolo okolo tridsať.

Deti súťaž veľmi zaujala , sedeli v prvej rade a počas prestávok v súťaži si skúšali tanečné triky. Jožko mal možnosť zúčastniť sa battle s jedným súťažiacim a podarilo sa mu vyhrať cenu. Zožal veľký úspech ako u poroty, tak aj u publika.

Počas celej súťaže , bolo o deti výborne postarané, zabezpečené bolo aj občerstvenie a obed. Po ceste späť do Trnavy boli deti skvele naladené a chválili zábavne strávený deň.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting