Aktivity

rainbow

Dňa 24.8 až 29.8.2015 sme sa zúčastnili na pobyte na Nitrianskom Rudne.

Počas celého pobytu sme mali s deťmi rôzne aktivity - túry po okolí, opekačky, spoločenské hry, rôzne súťaže. Navštívili sme Bojnice - Dinopark. Pobyt sme ukončili súťažou "Superstar", ktorej sa zúčastnili všetky deti. Boli odmenené sladkosťou a slovnou pochvalou. Od majiteľa chaty sme boli pozvaní na zmrzlinu.

Deťom sa pobyt veľmi páčil, malé deti boli aktívne či pri prácach, alebo pri aktivitách. U niektorých bolo vidieť pozitívny vplyv tohto pobytu.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting