Aktivity

rainbow

Dňa 20.7 až 27.7.2015 sme sa zúčastnili na pobyte na chate Jahodník v Smoleniciach.

Každý deň sme mali nejaké aktivity - hry, na príprave ktorých sa vo väčšej miere podieľali naše deti. O túry sa postarali tety - túra cez Hlboč do Smoleníc, túra na "Orešanskú" priehradu cez Lošonec, túry po okolí. Spolu sme navštívili jasky§u Driny, absolvovali sme vychádzky spojené s posedením pri kofole, opekačky. Väčšie deti mali každý večer nočné posedenie. V posledný deň sme mali vyhodnotenie za celý týždeň - deti boli odmenené diplomami, slovnou pochvalou a balíčkom sladkostí. Pobyt sme ukončili večernou diskotékou.

Deťom i vychovávateľom sa páčilo, sme plní zážitkov a pekných spomienok.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting