Spolupráca

bus

Sponzori za rok 2020

Cargo Wagon (finančný dar + darčeky pre deti)

PaP Constructions Žilina (finančný dar)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (vianočné darčeky pre deti od zamestnancov i študentov) 

Mesto Trnava (finančná podpora projektu Harmonizácie vývinu dieťaťa v inštitucionálnej starostlivosti) 

OZ Farby Radosti (sladkosti pre deti)

Trnavská arcidiecézna charita (ovocie, zelenina, balené potraviny, pekárenské výrobky,...) 

Mesto Senica (finančný dar pre deti)

TIP travel (finančný dar)

S. Rúžičková - OvoČoko (mikulášske balíky)

Pani Balážová (finančný dar) 

YMS, a. s. (zánovné počítače)

Nerobstav - p. Gažo (mikulášske balíčky) 

I.D.C. Holding a. s. (väčší počet sušienok a cukroviniek pre deti)

OZ Macko Uško (finančný dar)

OZ Provida - Program Tvoj Buddy

p. Mária Gajdošová - notárka (venovanie notebooku) 

Kaufland Trnava Vl. Clementisa 7281/41D, Kaufland Trnava, Trstínska cesta (hygienické potreby, vianočné dekorácie, čistiace prostriedky, vecné dary)

Roman Pavlík (čistiace a hygienické potreby) 

Amazon Sereď Slovakia (sladkosti pre deti, tašky)

Optika Klátik (rámy na okuliare a sklá pre deti)

Medikament s. r. o. (finančný dar)

Nadácia Jána Korca (finančný dar)

Igor Zeman (finančný dar)

Berlin Brands Group Slovensko (vecné dary)

Divadlo Jána Palárika v Trnave (voľné vstupenky)

Vydavateľstvo Dajama (knihy pre deti)

Monikine torty (torta pre deti)

Spojená škola internátna Trnava (potraviny) 

Kubik Nápadov (dlhodobá spolupráca a podpora) 

Cinemax (sladkosti, nápoje pre deti)

Obec Bučany (finančný dar pre deti)

Mesto Kúty (finančný dar pre deti) 

Choco Boss (cukrovinky)

Stredná športová škola J. Herdu Trnava (cukrovinky)

Tony Reichmann (zdravé balíčky)

Vidlička Lukáš (zapožičanie stredovekého kolotoča)

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting