Občianske združenie založili zamestnanci CDR Trnava v roku 2019. Jeho cieľom je  podpora kultúrnych, rekreačných, kreatívnych, vzdelávacích, prevenčných, edukačných, voľnočasových a športových aktivít  detí v Centre pre deti a rodiny Trnava, zveľaďovanie a zlepšovanie prostredia centra, finančno-materiálna podpora potrieb detí a mladých dospelých v CDR  a v profesionálnych rodinách, ktoré patria do jeho kompetencie.

Kontaktné údaje:
Občianske združenie Domov deťom
Botanická 46, 917 08, Trnava
IČO: 52746691
Tel. 0915 266 831
 
Občianske združenie Domov deťom a CDR Trnava touto cestou informujú, že v období od 20.5.2023 do 31.12.2023 sa bude realizovať verejná zbierka s názvom Daj päť pre lepší svet!, ktorá je zameraná na podporu práce s deťmi, ktoré sú umiestnené do starostlivosti CDR Trnava.
Zbierka sa bude realizovať prostredníctvom účasti na podujatiach v meste Trnava a v jeho okolí.
Najbližšie nás môžete podporiť prostredníctvom kúpy originálneho trička na festivale Lestival v Dolnej Krupej dňa 17.6.2023 od 9:00 do 17:00.
 
O ďalších možnostiach podpory budeme na tomto mieste informovať.
 
Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise verejnej zbierky: OU-TT-OVVS1-2023/029215
Registrované číslo verejnej zbierky: 205-2023-029215
Územie na ktorom sa verejná zbierka bude vykonávať: Trnava a Dolná Krupá

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting