Ďakujeme Vám za podporu našej snahy o kontinuálne vylepšovanie  prostredia a podmienok zabezpečovania starostlivosti, ktoré deťom v našom CDR umožňujú cítiť sa čo najviac ako doma. Venovaním dvoch percent Vašich daní, pre naše Občianske združenie Domov deťom, podporíte zveľaďovanie vonkajšieho aj vnútorného prostredia CDR, rekreačné, relaxačné, športové a oddychové aktivity detí, organizovanie výletov, letného tábora, podujatí a workshopov, ktoré obohatia a spestria život detí.

V texte nižšie nájdete návod ako postupovať.

ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

 1. Vo Vašej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (žiadosť sa podáva do 15. 02. 2023) požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Do 30.04.2023 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na daňový úrad.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

 

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ)

 1. Do 31.03.2023 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 2. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% v Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddiele VIII., v Daňovom priznaní typu B ich nájdete v oddiele XII.
  Do kolóniek uveďte tieto údaje:
  IČO prijímateľa: 52743691
  Obchodné meno: Domov deťom
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

 

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting