Presťahovaním sa do nových priestorov v roku 1996 nastala nielen formálna zmena z internátneho typu DeD na rodinný typ DeD, ale zmenila sa celá „filozofia výchovy“. Nové podmienky umožňujú vytvorenie rodinnej klímy vo výchovnom procese, čo vedie k väčšej samostatnosti a zodpovednosti detí.
Deti sa aktívne podieľajú na každodennom živote skupiny, spolu s vychovávateľom sa učia variť, prať, žehliť, nakupovať potraviny, získavajú sociálne zručnosti pre život. Majú väčší priestor pre vlastné súkromie /na izbách sú po dvoch, troch/, každý vychovávateľ má na skupine vo vlastnej zodpovednosti 2-3 deti, a v tomto vzťahu má priestor na individuálne riešenie vzniknutých výchovných situácií i perspektívne smerovanie  pre životnú realitu. V súčasnosti  sú v Detskom domove, Botanická 46 štyri samostatné výchovné skupiny /v samostatných bytových jednotkách/. V týchto bytových jednotkách žije 38 detí.

Hlavnú myšlienku DD sme obohatili o nové duchovné rozmery – domov ľudskosti, tvorivosti, radosti a domov bez stresu. Podporujeme športové, umelecké aktivity, nadanie našich zverencov. Každé dieťa nášho detského domova má svoje práva, ktoré sú plne rešpektované, na druhej strane aj povinnosti, ktorých plnením sa učí fungujúcim vzťahom a princípom života spoločnosti. Našou primárnou úlohou je deťom poskytnúť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov, v ktorom sa budú cítiť príjemne a v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť.

CPPR – Centrum pomoci profesionálnym rodinám
Výchovu našich detí realizujeme i v profesionálnych rodinách – v súčasnosti máme 14 profesionálnych rodín, v ktorých žije 33  detí. Je pozitívne, že sieť profesionálnych rodín pri našom detskom domove je ustálená a pomerne široká. Vďaka tomu nemalá časť našich detí môže žiť a vyvíjať sa v podmienkach skutočnej rodiny.

Novinky

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Súťaž o putovný kotlík Detského domova Trnava

V piatok 1.6.2018 sa v areáli nášho detského domova pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnil druhý ročník súťaže vo varení gulášu s názvom "O putovný kotlík Detského domova Trnava"...

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting