Aktivity

rainbow

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Dňa 27.11.2018 sa nás bolestne dotkla správa o jej náhlom odchode spomedzi nás. Pani Anna pracovala na pozícii profesionálny náhradný rodič. Aj touto cestou jej opäť vyjadrujeme hlboké poďakovanie za obetavú a predcíznu prácu, ktorú vykonávala v prospech detí nášho zariadenia. Nepoznala únavu, bola ochotná vždy pomôcť a poradiť. Svojou láskavosťou sa pričinila o naplnenie sna mnohých našich detí. Bola čestným, trpezlivým, pracovitým a láskavým človekom. Drahá Hanka, odpočívajte v pokoji. Česť jej pamiatke.

 

Novinky

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok). Čas začiatku: 7:45       

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov.

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting