Našou primárnou úlohou je poskytnúť kvalitu výchovy v prostredí, v ktorom sa deti budú cítiť príjemne, v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť a do ktorého sa budú vždy radi vracať. Pre deti, ktoré majú nižšiu možnosť návratu do rodín chceme vytvoriť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov. Chceme, aby boli deti v rámci možností v detskom domove šťastné, aby sa aj po odchode späť radi vracali a aby si na vychovávateľov a prostredie domova uchovávali krásne spomienky.

 
 
 
 
 

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

...precvičili svoj postreh, pohybovú zdatnosť a "orlí zrak".Deti si zahrali dve hry, ktoré ich úplne "vyšťavili". Všetkým sa páčilo, zabavili sa, občerstvili sa nápojom a sľúbili sme si, že danú akciu si zopakujeme i nabudúce.Po návšteve v Laser aréne sme sa cestou späť v rámci sviatku "Pamiatky zosnulých" zastavili na miestom cintoríne, kde sme si priblížili daný sviatok, zaspomínali si na zosnulých a následne sme sa vybrali naspäť do DeD.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting