Aktivity

rainbow

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.


V skupinách detí od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a detí nad 13 rokov prebiehajú
pravidelné programy zamerané najmä na prevenciu drogových závislostí a prevenciu
sexuálneho zneužívania a sexuálneho správania. Deti od 15 do 18 rokov sa tiež
zúčastňujú sociálno – psychologického výcviku, ktorý im umožňuje trénovať a
zdokonaľovať sa v základných sociálnych zručnostiach v bezpečnom prostredí. Aby boli
tieto témy pre deti zaujímavé, volíme metódy práce formou interaktívnych aktivít
(diskusia, hry, hranie rolí a pod.), ktoré deti pútavým spôsobom uvedú do preberanej
problematiky. Nové poznatky tak získavajú formou zážitkového učenia – nenásilne
a zábavne.

Fotogaléria

Novinky

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok). Čas začiatku: 7:45       

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov.

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting