O domove

Informácia o voľnej  pracovnej  pozícii:

Názov pozície: profesionálny náhradný rodičpracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce

Počet voľných miest: 1 +1 zastupovanie počas MD, +1 zastupovanie počas dlhodobej PN

Organizačný útvar:  Centrum podpory profesionálnych náhradných  rodičov

Miesto výkonu práce: Domácka práca

Hlavné úlohy: profesionálny  náhradný rodič je zamestnancom, ktorý sa stará o zverené deti vo svojom domácom prostredí

Plat:    V hrubom  základný plat 855,00 Eur + príplatok za počet  deti + započítaná prax + profesijný príplatok.

Pracovný pomer:  na dobu určitú na 1 rok,  s možnosťou predĺženia zmluvy.

Termín nástupu: ihneď

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: 

-        ukončené stredoškolské vzdelanie

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

-        absolvovaná Príprava  na vykonávanie  profesionálnej náhradnej starostlivosti

Psychická spôsobilosť v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Jazykové znalosti: ovládanie štátneho jazyka

Počítačové znalosti:  mierne pokročilý  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie, vzťah k administratíve, schopnosť pracovať v tíme, rešpektovať  a riadiť sa úlohami odborného tímu CPPNR   a vedenia CDR Trnava,

 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy – Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov v prípade o účasť na výberovom konaní na pozíciu profesionálneho náhradného rodiča:

a)     písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b)     kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c)     Zhodnotenie  o absolvovaní prípravy na profesionálnu náhradnú starostlivosť,

d)     profesijný štruktúrovaný životopis,

e)     motivačný list,

f)      písomný súhlas manžela k vykonávaniu profesionálnej náhradnej starostlivosti,

g)   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Bc. Eva Kukučková

Telefón :  0915 241 093, 0918950456, 033/2433001,  od 8,00 do 16,00 hod.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti o zamestnanie, so životopisom, motivačným listom a  so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať emailom alebo písomne na uvedenú adresu.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting