O domove

 

Informácia o voľnej  pracovnej  pozícii:

Názov pozície: pomocný vychovávateľ , zamestnanec pri výkone práce  vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar:  Úsek starostlivosti o dieťa, samostatne usporiadaná skupina

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Trnava, pracovisko Botanická 46 , Trnava

Hlavné úlohy: pomocnáčinnosť vykonávaná zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Plat:

Zaradenie podľa platovej triedy a platového stupňa v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov.

V hrubom od 677,00 Eur  + príplatky.

 

Pracovný pomer na dobu určitú, na zastupovaniepočas rodičovskej dovolenky a na 1 rok s možnosťou predĺženia zmluvy.

Termín nástupu: ihneď

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: 

-        ukončenie stredného vzdelania s maturitou.

Psychická spôsobilosť v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov

Prax: nevyžaduje sa

Jazykové znalosti: ovládanie štátneho jazyka

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť pracovať v tíme,  rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá, komunikovať otvorene, včas, presne, úplne. Plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite.

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Zoznam požadovaných dokladov v prípade záujmu o účasť na výberovom konaní na pozíciu pomocný vychovávateľ:

a)     písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b)     kópiu dokladu o vzdelaní US s maturitou, popr. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c)     profesijný štruktúrovaný životopis,

d)     motivačný list

e)   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Martina Kukučková

Telefón :  0915/241 090 od 8,00-16,00 hod.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosti o zamestnanie, so životopisom, motivačným listom a  so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať emailom alebo písomne na uvedenú adresu.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting