Aktivity

rainbow

V komunitnom centre Archa sa uskutočnil Graffiti workshop, ktorého zámerom bolo prostredkovať našim deťom, formou priameho zážitku, informácie o subkultúre graffiti s dôrazom na to, že za skutočným graffiti je snaha podať umeleckú výpoveď...

Po úvodnom privítaní nasledovalo niekoľko slov o graffiti, priestor na otázky detí pre hostí, maľovanie graffitov fixami na papier, pri čom deti usmerňoval a viedol graffiti umelec - Paris. Deti strávili čas priamym kontaktom so spevákom Egom, viedli s ním rozhovor pre prvé vydanie nášho domováckeho časopisu - Basta Fidli, spoločne sa fotografovali a zabavili pri speve a tanci k hitu - Žijeme len raz. O hudbu sa postaral skvelý DJ Kansert, ktorý púšťal hudbu z LP platní, krásne fotografie vytvoril umelecký fotograf Juraj Baďura a tričká deťom darovala spoluorganizátorka Janka z komunity SpodNas. Vytvorením spoločného graffiti ako symbolu vzájomnosti, sme zavŕšili toto hodnotné popoludnie, za ktoré sme vďační všetkým organizátorom (Jozef Lužák, Paris, OZ Godot Projekt, Janka z komunity SpodNas), účinkujúcim (hudobník Ego, graffiti umelec Paris, DJ Kansert) a fotografovi Jurajovi Baďurovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. ĎAKUJEME

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting