Aktivity

rainbow

Ešte stále je medzi nami dosť dobrých ľudí, ktorí radi pomôžu. Preto touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom Detského domova v Trnave

a všetkým dobrým ľuďom či dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sme mali náš detský domov krajší. Deti majú vďaka nim detské izby, v ktorých sa cítia ako doma a to nielen s pomocou sponzorských príspevkov, ale aj rukám dobrých ľudí, ktorí nám pomohli s nátermi vnútorných priestorov, či ich skrášlením inými drobnosťami. Aj vonkajší areál je o niečo krajší a to vďaka pánovi riaditeľovi a zamestnancom Slovenskej sporiteľne, dobrovoľníkmi namaľovaným novým čiaram nášho ihriska, pravidelným vysádzaním kvetov našej predzáhradky tetou zo záhradníctva v Budmericiach a samozrejme s pomocou šikovných zamestnancov detského domova a ich rodinných príslušníkov. Okrem veľkého ĎAKUJEME za všetky deti z nášho detského domova Vám prajeme, aby ste aj naďalej menili svet okolo nás Vašim dobrým srdcom. S vďakou deti, zamestnanci a riaditeľka Detského domova v Trnave.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting