Aktivity

rainbow

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Dňa 27.11.2018 sa nás bolestne dotkla správa o jej náhlom odchode spomedzi nás. Pani Anna pracovala na pozícii profesionálny náhradný rodič. Aj touto cestou jej opäť vyjadrujeme hlboké poďakovanie za obetavú a predcíznu prácu, ktorú vykonávala v prospech detí nášho zariadenia. Nepoznala únavu, bola ochotná vždy pomôcť a poradiť. Svojou láskavosťou sa pričinila o naplnenie sna mnohých našich detí. Bola čestným, trpezlivým, pracovitým a láskavým človekom. Drahá Hanka, odpočívajte v pokoji. Česť jej pamiatke.

 

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting