Našou primárnou úlohou je poskytnúť kvalitu výchovy v prostredí, v ktorom sa deti budú cítiť príjemne, v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť a do ktorého sa budú vždy radi vracať. Pre deti, ktoré majú nižšiu možnosť návratu do rodín chceme vytvoriť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov. Chceme, aby boli deti v rámci možností v detskom domove šťastné, aby sa aj po odchode späť radi vracali a aby si na vychovávateľov a prostredie domova uchovávali krásne spomienky.

 
 
 
 
 

V piatok 1.6.2018 sa v areáli nášho detského domova pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnil druhý ročník súťaže vo varení gulášu s názvom "O putovný kotlík Detského domova Trnava"...

Podujatie opäť prevýšilo naše očakávania a prinieslo mnoho krásnych tanečných, športových, hudobných a kulinárskych zážitkov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa nám podarilo toto podujatie zrealizovať. Súťažiacim tímom, Detskému domovu Kolárovo, Detskému domovu Sereď, sponzorom, zamestnancom, moderátorovi, účinkujúcim, deťom, pánovi Habovi a jeho rodine, mediálnym partnerom - Mestská televízia Trnava, trnava-live.sk, Mesto Trnava za zapožičanie lavíc a stolov, profesionálnym rodinám, Trnavská arcidiecézna charita za odvoz a dovoz stolov a lavíc, pani Gálikovej za veľkú materiálnu aj ľudskú podporu a v neposlednom rade všetkým návštevníkom. Už teraz sa tešíme na ďalší - tretí ročník tohto podujatia.

Fotogaléria

 

Novinky

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok). Čas začiatku: 7:45       

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov.

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting