Našou primárnou úlohou je poskytnúť kvalitu výchovy v prostredí, v ktorom sa deti budú cítiť príjemne, v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť a do ktorého sa budú vždy radi vracať. Pre deti, ktoré majú nižšiu možnosť návratu do rodín chceme vytvoriť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov. Chceme, aby boli deti v rámci možností v detskom domove šťastné, aby sa aj po odchode späť radi vracali a aby si na vychovávateľov a prostredie domova uchovávali krásne spomienky.

 
 
 
 
 

Dňa 19.4.2018 sa v poobedňajších hodinách konal na šalianskom futbalovom ihrisku športovo-zábavnýprogram pre deti z detských domovov, o ktorý sa postaral miestny futbalový klub v spolupráci soSlovenským futbalovým zväzom, pod názvom: Pohár Karola Poláka.

Podujatie nesie názov legendárneho športového komentátora Karola Poláka, ktorý pred 14-timi rokmizačal organizovať toto podujatie. Cieľom športovo-zábavného podujatia je spojiť deti z domovov. Tentorok je do projektu zapojených okolo 50 detských domovov a vyše 500 detí zo všetkých krajov Slovenska.Z nášho DeD sa do projektu zapojili deti: Martin Kos (1.sk.), Dominik Kulina (1.sk.), Nicolas Mihálik (2.sk.),Patrik Szendrey (3. sk.)Prvýkrát v histórii celej súťaže sa organizátori rozhodli urobiť prológ. V trnavskom kraji sa uskutočnil naihrisku FK Slovan Duslo Šaľa. Prológ spočíval v absolvovaní tréningu, kde deti získali základné technické ikondičné návyky. Deti pozdravila aj viceprimátorka Šale p. Danica Lehocká.V Šali si okrem tréningu deti užili aj kopec zábavy a smiechu. Po tréningu sa rozdelili podľa vekovýchskupín do tímov, aby si zahrali prípravný priateľský zápas. Z rúk usporiadateľov si nakoniec prevzalispomienkové predmety a lopty, aby mohli trénovať na vysnívané súťažné semifinále, ktoré sa v májiuskutoční v NTC v Senci a následné finále v Štrbe, do ktorého postúpia najlepšie tímy, kde budú bojovaťo Pohár Karola Poláka.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting